Nákup


• za váš vozdilo dostanete nevyšší možnou cenu

• peníze dostanete ihned při podpisu smlouvy

• zařídím za vás veškeré formality spojené s odhlášením vozidla na MÚ včetně evidenční kontroly na STK

• váš starý vozdilo lze použít jako protiúčet nebo akontace na vámi nově vybraný vůz/motorku

 

Protiúčet

• protiúčet spočívá v tom, že Váše vozidlo můžete vyměnit za jiné z moji nabídky

• nejlepší možná cena s přihlédnutím na koupi dalšího vozdila

• zařídím za vás veškeré formality spojené s odhlášením vozidla na MÚ včetně evidenční kotroly na STK

 

Potřebné doklady:

   1. fyzická osoba - občanský průkaz

   2. podnikající fyzická osoba - živnostenský list

   3. právnická osoba (firma) - výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 6 měsíců

   4. velký technický průkaz

   5. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

   6. u vozidel bez registrační značky (u dovozu) – čistopis TP, protokol o STK, měření emisí (TK před schválením)

 

Splňující podmínky:

 

   1. vozidlo musí dovézt majitel vozu, který je zapsán v TP. Pokud majitel vozu nemůže, může být zastupován:

          * u fyzických osob -  zplnomocněná osoba může být pouze rodinný příslušník a to na základě notářsky ověřené plné moci

          * u právnických osob - plnou moc s razítkem firmy, na kterou je vozidlo přihlášené + podpis osoby oprávněné jednat za firmu - jednatele

   2. veškeré údaje na velkém technickém průkazu musí souhlasit s občanským průkazem (fyzická osoba), živnostenským listem (podnikající fyzická osoba), nebo výpisem z obchodního rejstříku (právnická osoba)

   3. na vozidle nesmí být žádná zástavní práva. V případě, že auto bylo ve vlastnictví leasingové společnosti a leasing či úvěr již byl ukončen, popř. doložení patřičných dokumentů o ukončení.